Profesjonalny Kurs Pisania Wniosków Unijnych – certyfikowane warsztaty praktyczne.

Profesjonalny Kurs Pisania Wniosków Unijnych – certyfikowane warsztaty praktyczne.


Termin

23.09.2011  Poznań

18.11.2011  Kraków


GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za księgowość projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Grupą docelową są więc osoby, które planują zdobyć lub poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie poprawnego księgowania i rozliczenia otrzymanych środków jak również osoby reprezentujące podmioty mające zamiar aplikować o środk(…)

Zobacz na stronie kursu szkolenia więcej informacji – Profesjonalny Kurs Pisania Wniosków Unijnych – certyfikowane warsztaty praktyczne.

Profesjonalny Kurs Pisania Wniosków Unijnych – certyfikowane warsztaty praktyczne.

Profesjonalny Kurs Pisania Wniosków Unijnych – certyfikowane warsztaty praktyczne.


Termin

23.09.2011  Poznań

18.11.2011  Kraków


GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za księgowość projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Grupą docelową są więc osoby, które planują zdobyć lub poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie poprawnego księgowania i rozliczenia otrzymanych środków jak również osoby reprezentujące podmioty mające zamiar aplikować o środk(…)

Zobacz na stronie kursu szkolenia więcej informacji – Profesjonalny Kurs Pisania Wniosków Unijnych – certyfikowane warsztaty praktyczne.

Kurs rachunkowości dla osób pracujących w działach finansowo-księgowych

Cel szkolenia:
• Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z istniejącymi uregulowaniami prawno – podatkowymi w zakresie finansów i księgowości
Korzyści dla uczestników:
• Zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa w działach finansowo – księgowych
Profil uczestnika:
• Pracownicy działów finansowo – księgowych
• Osoby zainteresowane tematyką

Program szkolenia:

1. Rachunkowość – podstawowe zasady.
2. Bilans – pojęcie, cechy, układ.
3. Konta – pojęcie, budowa, ewidencja op(…)

Zobacz na stronie kursu szkolenia więcej informacji – Kurs rachunkowości dla osób pracujących w działach finansowo-księgowych

Specjalista ds. funduszy unijnych

Program kursu:
Dzień I
1. źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych
a) Fundusze Strukturalne
– Założenia, cele, zadania,
– Przedstawienie Programów Operacyjnych na lata 2007 -2013:
• 16 Regionalnych Programów Operacyjnych
• PO Infrastruktura i Środowisko
• PO Kapitał Ludzki
• PO Innowacyjna Gospodarka
• PO Rozwój Polski Wschodniej
b) Źródła niepubliczne (kredyt, leasing, factoring, venture-capital, pożyczki, poręczenia)
2. pomoc publiczna
a) Pojęcie pomocy publicznej, jej cechy
b) R(…)

Zobacz na stronie kursu szkolenia więcej informacji – Specjalista ds. funduszy unijnych

Rachunkowość jednostek budżetowych w 2011 roku

Cel szkolenia
• Kurs został przygotowany z myślą o osobach, które znają podstawy rachunkowości i zamierzają poznać szczególne zasady rachunkowości jednostek budżetowych. Materiał i zagadnienia przedstawione na kursie pozwolą na sukcesywne opanowanie założeń i rozwiązań ewidencyjnych rachunkowości budżetowej. Obszerne materiały szkoleniowe opracowane są na podstawie aktualnych przepisów prawa finansów publicznych. Kurs obejmuje cztery spotkania
Korzyści dla uczestników

• Poznanie aktualnyc(…)

Zobacz na stronie kursu szkolenia więcej informacji – Rachunkowość jednostek budżetowych w 2011 roku

FINANSE PUBLICZNE, KONTROLA ZARZĄDCZA I AUDYT WEWNĘTRZNY -NOWELIZACJA USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

FINANSE PUBLICZNE, KONTROLA ZARZĄDCZA I AUDYT WEWNĘTRZNY -NOWELIZACJA USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH


Terminy:

08.09.2011 – 09.09.2011 Warszawa

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie skierowane jest do specjalistów, pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym samorządowych oraz pozostałych osób zainteresowanych poruszanymi zagadnieniami.

 

PROGRAM SZKOLENIA
DZIEŃ I
1. Podstawowe zasady funkcjonowania systemu finansów publicznych w Polsce.
2. System finansowy sektora samorządowego.
3. Funkcje fi(…)

Zobacz na stronie kursu szkolenia więcej informacji – FINANSE PUBLICZNE, KONTROLA ZARZĄDCZA I AUDYT WEWNĘTRZNY -NOWELIZACJA USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wystąpienia publiczne – warsztaty

Zamierzone efekty szkolenia:

  • Poznanie dokonań wybitnych mówców.
  • Przyswojenie zasad wystąpień publicznych.
  • Zmierzenie się z koniecznością wystąpień przed grupa – planowe i spontaniczne.
  • Weryfikacja własnych dyspozycji, wad i zalet do wystąpień publicznych – samoświadomość siebie jako mówcy.
  • Poddanie się w warunkach warsztatowych ocenom własnej grupy i prowadzących – świadomość różnorodności ocen.
  • Świadomość własnych reakcji psychosomatycznych i możliwości ich przezwyciężenia w trakcie włas(…)

Zobacz na stronie kursu szkolenia więcej informacji – Wystąpienia publiczne – warsztaty

Kurs kadrowo-płacowy

Kogo zapraszamy na kurs???
Osoby zainteresowane tematyką kadr i płac, chcące zdobyć nowe umiejętności lub podnieść dotychczasowe kwalifikacje.Czas kursu: 150h
Kurs obejmuje część teoretyczną jak i praktyczną z obsługą programów Symfonia kadry i płace oraz Płatnik.
Szkolenia odbywa się w dwóch systemach
Wieczorowy:  trzy razy w tygodniu poniedziałek, środa, piątek godz.17-20.30
Weekendowy: sobota, niedziela godz. 9-15.00 lub 14.00-20.00

Termin szkolenia:

 

system dzienny to: 22 sierpień 2011r(…)

Zobacz na stronie kursu szkolenia więcej informacji – Kurs kadrowo-płacowy

SAMODZIELNY KSIĘGOWY-BILANSISTA. KURS OD PODSTAW (I STOPIEŃ)

RZESZOWSKIE CENTRUM EDUKACJI zaprasza na kurs „Samodzielny Księgowy-Bilansista. Kurs od podstaw (I STOPIEŃ)”

Kurs adresowany jest do osób, które:
• nie zajmowały się zagadnieniami z zakresu rachunkowości, a wiążą z tym zawodem swój rozwój zawodowy i osobisty
• chcą ją uaktualnić oraz uzupełnić zdobytą już wiedzę w tym zakresie
• chcą uzyskać niezbędną wiedzę i umiejętności, aby stać się samodzielnym księgowym
Warsztaty i ćwiczenia praktyczne obejmować będą prawdziwe „zdarzenia i sytuacje” (…)

Zobacz na stronie kursu szkolenia więcej informacji – SAMODZIELNY KSIĘGOWY-BILANSISTA. KURS OD PODSTAW (I STOPIEŃ)

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna:

 

REKRUTACJA TRWA!!!

 

 

Uczestnicy

Kurs adresowany jest do nauczycieli kształcenia zintegrowanego szkół podstawowych oraz psychologów i pedagogów szkolnych. Uczestnikami mogą być także pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

Uzyskane kwalifikacje:

Uczestnacy kursu uzyskują kwalifikacje zawodowe w zakresie terapii pedagogicznej przez przygotowanie ich do stwarzania optymalnych warunków uczenia się dzieciom ujawniającym nietypowe potrzeby edukacyjne.

Absolwe(…)

Zobacz na stronie kursu szkolenia więcej informacji – Terapia pedagogiczna