ADR 2011 – nowelizacja umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów nie

Czerwiec 8, 2011 No Comments

nauczanie Logistyka (zaplanowane na: 2011-06-22) Program szkolenia:
1.     Wprowadzenie – stan europejskich przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych:
–        umowa ADR; powiązanie przepisów krajowych i międzynarodowych; dyrektywy unijne a przepisy krajowe; nowa dyrektywa ramowa o przewozie lądowym towarów niebezpiecznych i jej transpozycja do prawa polskiego
–        ocena dostosowania prawa polskiego do wymagań Unii Europejskiej
–        nowelizacja przepisów krajowych; projekt ustawy o przewozie (lądowym) towarów niebezpiecznych i projekty rozporządzeń wykonawczych, umowy specjalne
2.     Kiedy można, a kiedy trzeba po nowemu  – okresy przejściowe:
–        stosowanie umowy ADR w wersjach 2009/2011
–        nowy ADR w przewozach krajowych
–        kary za niestosowanie znowelizowanych przepisów
3.     Zmiana za zmianą – charakterystyka nowych wymagań przewozowych:
–        zwolnienia niektórych przewozów z przepisów ADR; nowy system zwolnień dla towarów pakowanych w ilościach ograniczonych (zniesienie kodów LQ); nowe(…)

Szczegóły na temat prowadzonego szkolenia kursy znajdziesz na stronie ADR 2011 – nowelizacja umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów nie – informacje na temat ofert edukacyjnych firm szkoleniowych.

Szkolenia kursy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Czy warto czytać książki?

Czy warto czytać książki? W dzisiejszych czasach, w dobie internetu coraz mnie ludzi czyta książki w formie papierowej. Ja...

Polscy archeolodzy w Kolorado

Badania geofizyczne, specjalistyczną fotogrametryczną dokumentację rysunkową i fotograficzną w obrębie siedmiu stanowisk archeologicznych w kanionach Rock Creek Canyon i...