ADR 2011 – nowelizacja umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów nie

nauczanie Logistyka (zaplanowane na: 2011-06-22) Program szkolenia:
1.     Wprowadzenie – stan europejskich przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych:
–        umowa ADR; powiązanie przepisów krajowych i międzynarodowych; dyrektywy unijne a przepisy krajowe; nowa dyrektywa ramowa o przewozie lądowym towarów niebezpiecznych i jej transpozycja do prawa polskiego
–        ocena dostosowania prawa polskiego do wymagań Unii Europejskiej
–        nowelizacja przepisów krajowych; projekt ustawy o przewozie (lądowym) towarów niebezpiecznych i projekty rozporządzeń wykonawczych, umowy specjalne
2.     Kiedy można, a kiedy trzeba po nowemu  – okresy przejściowe:
–        stosowanie umowy ADR w wersjach 2009/2011
–        nowy ADR w przewozach krajowych
–        kary za niestosowanie znowelizowanych przepisów
3.     Zmiana za zmianą – charakterystyka nowych wymagań przewozowych:
–        zwolnienia niektórych przewozów z przepisów ADR; nowy system zwolnień dla towarów pakowanych w ilościach ograniczonych (zniesienie kodów LQ); nowe(…)

Szczegóły na temat prowadzonego szkolenia kursy znajdziesz na stronie ADR 2011 – nowelizacja umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów nie – informacje na temat ofert edukacyjnych firm szkoleniowych.