Akademia CIT kurs 4-dniowy

Podnieś swoje kwalifikacje wiedzę w temacie szkolenia kursu Akademia CIT kurs 4-dniowy – program spotkania gwarantuje zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie.

nauczanie Finansowe,Księgowe,podatki,podatki (zaplanowane na: 2012-05-14 do 2012-05-25,2012-04-02 do 2012-04-20) Akademia CIT kurs 4-dniowy
 
Terminy szczegółowePoznań:Cz. I 2012.04.2-3Cz. II 2012.04.19-20Warszawa:Cz. I 2012.05.14-15Cz. II 2012.05.24-25
 
Program                Dzień 1: Podstawowe definicje z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych; przychody podatkowe1. Podatnicy podatku CIT.2. Wybór optymalnej formy prowadzonej działalności:a) spółki kapitałowe a spółki osobowe, w tym struktura ze spółką komandytową lub komandytowo-akcyjną,b) instytucje wspólnego inwestowania, w tym konsorcja,c) wykorzystanie spółki celowej z innej jurysdykcji podatkowej,d) podatkowe grupy kapitałowe.3. Ograniczony bądź nieograniczony obowiązek podatkowy.4. Rok podatkowy jako element optymalizacji wyniku podatkowego.5. Strata za rok podatkowy zasady rozliczania i techniki jej przejęcia od innych podmiotów, w tym problematyka strat trans granicznych.6. Przedmiot opodatkowania oraz podstawa opodatkowania, problematyka dochodów wolnych od podatków i niepodlegających opodatkowaniu a wydatków poniesionych na ich(…)

dokładne informacje na temat prowadzonego szkolenia kursu znajdziesz na stronie Akademia CIT kurs 4-dniowy – informacje na temat ofert szkoleniowych firm szkoleniowych. nauczanie kurs Akademia CIT kurs 4-dniowy zapewnia zdobycie uzyskanie kwalifikacji umiejętności.