Akademia VAT – po kompleksowej nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy

Podnieś swoje kwalifikacje wiedzę w temacie szkolenia kursu Akademia VAT – po kompleksowej nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy – program spotkania gwarantuje zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie.

nauczanie Finansowe,Księgowe,podatki,podatki (zaplanowane na: 2012-05-17 do 2012-06-05,2012-04-26 do 2012-05-18,2012-04-23 do 2012-05-11,2012-04-02 do 2012-04-20) Akademia VAT – po kompleksowej nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy
 
Terminy szczegółowe:
Poznań:Cz. I 2012.04.2-3Cz. II 2012.04.19-20Gdańsk:Cz. I 2012.04.23-24Cz. II 2012.05.10-11Warszawa:Cz. I 2012.04.26-27Cz. II 2012.05.17-18Wrocław:Cz. I 2012.05.17-18Cz. II 2012.06.4-5

Program
Dzień I1. Podatek od wartości dodanej w prawie unijnym:a) źródła prawa unijnego – dyrektywy a rozporządzenia unijne,b) zasady konstrukcyjne podatku od wartości dodanej,c) sprzeczność przepisów krajowych z prawem unijnym,d) możliwość bezpośredniego stosowania przepisów unijnych,e) sprzeczności regulacji krajowych z prawem unijnym w zakresie podatku VATf) rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kwestii interpretacji przepisów istotnych dla podatku VAT.2. Podatek od towarów i usług w Polsce:a) źródła prawa krajowego – Konstytucja RP, ustawa o VAT oraz akty wykonawcze,b) indywidualne interpretacje podatkowe,c) organy podatkowe właściwe w przedmiocie podatku VAT,d) postępowanie podatkowe przed organami podatkowymi(…)

dokładne informacje na temat prowadzonego szkolenia kursu znajdziesz na stronie Akademia VAT – po kompleksowej nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy – informacje na temat ofert szkoleniowych firm szkoleniowych. nauczanie kurs Akademia VAT – po kompleksowej nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy zapewnia zdobycie uzyskanie kwalifikacji umiejętności.