Archiwizacja dokumentacji z uwzględnieniem archiwizacji dokumentacji z projektów unijnych

Zaproszenie na nauczanie kurs Archiwizacja dokumentacji z uwzględnieniem archiwizacji dokumentacji z projektów unijnych – uczestnictwo w danym spotkaniu gwarantuje zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie.

nauczanie Prawne,Administracja (zaplanowane na: termin do ustalenia z organizatorem) Informacja o szkoleniu
Przedstawione nauczanie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu otwartym z tego zakresu (szkolenia otwarte odbywają się Gdańsku) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: ewa.trafalska@adept.info.pl.

Adresaci szkolenia
nauczanie skierowane jest do pracowników administracji publicznej, chcących zapoznać się szczegółowo z zasadami archiwizacji dokumentacji z uwzględnieniem archiwizacji dokumentacji z projektów unijnych.
 
Program szkolenia
I. RODZAJE WSPÓŁCZESNEJ DOKUMENTACJI
1. Dokument – pojęcie i rodzaje
2. Ochrona prawna dokumentów
3. Dokumentacja składająca się na projekt
4. Dokumentacja tworząca i nie tworząca akta spraw
II. PODSTAWOWE POJĘCIA
1. Beneficjent
2. Instytucja zarządzająca
3. Instytucja pośrednicząca
4. Instytucja wdrażająca
5. Instytucja audytowa
6. Projekt
III. PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWA POLSKIEGO
1. „Konstytucja archiwalna” – ustawa(…)

Szczegóły na temat prowadzonego szkolenia kursy znajdziesz na stronie Archiwizacja dokumentacji z uwzględnieniem archiwizacji dokumentacji z projektów unijnych – informacje na temat ofert edukacyjnych firm szkoleniowych. nauczanie kurs Archiwizacja dokumentacji z uwzględnieniem archiwizacji dokumentacji z projektów unijnych zapewnia najlepsze kwalifikacje umiejętności