AutoCAD Electrical – szkolenie uzupełniające

Zaproszenie na nauczanie kurs AutoCAD Electrical – nauczanie uzupełniające – uczestnictwo w danym spotkaniu gwarantuje zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie.

nauczanie Informatyczne IT,Techniczne,projektowanie graficzne,programy (zaplanowane na: termin do ustalenia z organizatorem) AutoCAD Electrical – nauczanie rozszerzone skierowane jest do osób zajmujących się projektowaniem systemów sterowania, które ukończyły kurs podstawowy i chcą poszerzyć swoją wiedzę o bardziej rozbudowane funkcjonalności programu AutoCAD Electrical. Od uczestników wymagana jest podstawowa znajomość programu AutoCAD oraz AutoCAD Electrical. nauczanie obejmuje część teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne, ugruntowujące zdobytą wiedzę. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów.
Czas trwania szkolenia: 8 godzin zegarowych (1 dzień)
 
Zakres tematyczny:
 
1. Generator Obwodów (Circuit Builder)
2. Tworzenie i konfiguracja modułów PLC
3. Generowanie schematów na podstawie danych zawartych w arkuszu Excel (PLC I/O Utility)
4. Kreator symboli (Symbol Builder)
 
Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje Międzynarodowy Certyfikat Ukończenia Szkolenia Autodesk, który jest honorowany na całym świecie, potwierdza znajomość oprogramowania, posiada unikatowy numer i jest rejestrowany w bazie danych szkoleniowych(…)

Szczegóły na temat prowadzonego szkolenia kursy znajdziesz na stronie AutoCAD Electrical – nauczanie uzupełniające – informacje na temat ofert edukacyjnych firm szkoleniowych. nauczanie kurs AutoCAD Electrical – nauczanie uzupełniające zapewnia najlepsze kwalifikacje umiejętności