BUDŻET ZADANIOWY

Zaproszenie na nauczanie kurs BUDŻET ZADANIOWY – uczestnictwo w danym spotkaniu gwarantuje zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie.

nauczanie Finansowe,Księgowe (zaplanowane na: 2012-02-13) 1.    Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące budżetu zadaniowego, w tym:
teoria New Public Management – podstawowe założenia
nowoczesne narzędzia zarządzania w sektorze publicznym
budżet zadaniowy a budżet tradycyjny w układzie działowym, różnice
skuteczność, efektywność i sprawność w zarządzaniu finansami publicznymi
zasady budżetu zadaniowego, cele wprowadzenia
budżet zadaniowy w systemie zarządzania jednostką a kontrola zarządcza (wypracowanie strategii, mapowanie strategii, plany operacyjne, realizacja, monitoring i audyt, ewaluacja)
 
2.    Ramy prawne budżetu zadaniowego w Polsce, w tym:
stan zaawansowania prac wdrożeniowych budżetu zadaniowego w Polsce
budżet zadaniowy a WPF (państwa i jst)
 3.    Klasyfikacja zadaniowa:
etapy sporządzania BZ na rok 2012 (budżet państwa)
4 szczeble klasyfikacji – funkcje (na przykładzie „Opisu 22 funkcji państwa”, zadania, podzadania, działania – przykłady formułowania zadań, podzadań i działań)
BZ w samorządach (przykłady klasyfikacji zadaniowej,(…)

Szczegóły na temat prowadzonego szkolenia kursy znajdziesz na stronie BUDŻET ZADANIOWY – informacje na temat ofert edukacyjnych firm szkoleniowych. nauczanie kurs BUDŻET ZADANIOWY zapewnia najlepsze kwalifikacje umiejętności