Business English Business presentation

Podnieś swoje kwalifikacje wiedzę w temacie szkolenia kursu Business English Business presentation – program spotkania gwarantuje zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie.

nauczanie Językowe,Biznesowe,umiejętności osobiste,angielski,niemiecki (zaplanowane na: 2012-04-27) Warsztaty obejmują, między innymi, następujące umiejętności komunikacyjne:

otwieranie i zamykanie spotkań
przyciąganie i podtrzymywanie uwagi w czasie prezentacji
wyrażanie aprobaty / braku aprobaty
precyzowanie i potwierdzanie
rodzaje podsumowań wypowiedzi / prezentacji
pytania o komentarz
reakcje na trudne pytania oraz obrona opinii
perswadowanie i kompromis
składanie propozycji i sugestii

Korzyści:
Dzięki warsztatom z Business English uczestnicy nauczą się:

jak posługiwać się słownictwem ściśle związanym z prezentacjami, na przykład wyrażeniami do opisywania trendów na rynku czy pozycji klienta, Waszej firmy oraz konkurencji na rynku
jak sprawić, by Wasza prezentacja brzmiała spójnie w języku angielskim poprzez zastosowanie odpowiednich zabiegów językowych, jak referencing czy linking
kiedy stosować znane Wam zasady gramatyczne w odpowiednich sytuacjach, na przykładjakiego czasu lub konstrukcji gramatycznejużyć, żeby wyrazić nadzieję, obawy, przewidywania, podsumowania dotychczasowej(…)

dokładne informacje na temat prowadzonego szkolenia kursu znajdziesz na stronie Business English Business presentation – informacje na temat ofert szkoleniowych firm szkoleniowych. nauczanie kurs Business English Business presentation zapewnia zdobycie uzyskanie kwalifikacji umiejętności.