Ekspert: Stadionowi Narodowemu w Warszawie nie grozi powódź

Mimo bliskości Stadionu Narodowego do Wisły, inwestycji nie grożą powodzie – zapewnia PAP Piotr Rychlewski kierownik Pracowni Inżynierii Geotechnicznej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, odpowiedzialny za nadzór naukowy nad budową. Piotr Rychlewski był jednym z uczestników środowej konferencji "Geologia inżynierska i geotechnika na rzecz bezpieczeństwa Inwestycji", podczas której mówił m.in. o budowie fundamentów Stadionu Narodowego w Warszawie.