Po co konferencje

Zastanawiasz czy warto jeździć na konferencje spotkania biznesowe – często taki wyjazd wiąże się z kosztami i czy taki wyjazd na konferencje to opłacalna inwestycja? Organizowanych jest wiele ciekawych tematycznie konferencji w ciągu roku wiele z nich na pewno jest związanych z Twoją działalnością. Firmy i prezentujący się na konferencji wykładowcy prezentują wiele ciekawych informacji nowości z rynku w danej branży – gdzie najlepiej uzyskać taką wiedzę spotkać się ludźmi z branży jak nie na takiej konferencji.

Czytaj dalej Po co konferencje

dla działów zarządzania szkoleniami

Jak organizować szkolenia, które przynoszą efekty – które szkolenia są efektowne dla naszych pracowników – gdzie szukać szkoleń, kursów?

 

Takie pytanie stawia sobie wiele firm. „Zarządzanie szkoleniami” pokazuje, w jaki sposób można sprawić, aby szkolenia stanowiły zyskowną inwestycję.  Działy zarządzania szkoleniami zaczynają swoja prace od rozpoznawania potrzeb szkoleniowych i poprzez planowanie, budżetowanie, projektowanie oraz organizację szkolenia dochodzimy do oceny jego efektywności.

 

[note] Szukaj szkoleń kursów – wyślij zapotrzebowania na swoje szkolenie kurs w jednym miejscu do setek firm szkoleniowych to tylko na Rynku Szkoleń  – http://www.szkolenia24h.pl/rynek[/note]

Skuteczne szkolenia techniki sprzedaży

Fundamentem sukcesu w sprzedaży jest wiedza i praktyka handlowca. Do osiągnięcia wzrostu sprzedaży, profitów w korporacji niezbędne jest opanowanie przez handlowców skutecznych technologii dystrybucji – umiejętności wspierających handlowców od etapu nawiązywania kontaktów poprzez prezentację handlową i odpowiadanie na obiekcje nabywców, aż do sfinalizowania sprzedaży. Technologie sprzedaży są to kwalifikacji, których można nauczyć handlowców i zbudować w firmie skuteczny zespół sprzedażowy. W celu rozwoju handlowców warto skorzystać z ofert szkoleń technik sprzedaży. Czytaj dalej Skuteczne szkolenia techniki sprzedaży

Pięć dyscyplin ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ

Pięć dyscyplin ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ Petera Senge,:
1. Dyscyplina: MYŚLENIE SYSTEMOWE – jest intelektualną podstawą organizacji uczącej się. Myślenie systemowe uwzględnia skomplikowany stan powiązań istniejących w rzeczywistości i wykracza poza perspektywę poznawczą jednostki i grupy. Świat organizacji, rynek, konsumenci tworzą skomplikowaną i niezwykle złożoną rzeczywistość, której związki przyczynowo – skutkowe są ukryte i niedostępne intelektualnemu oglądowi. Zwykle skupiamy się na materialnych składnikach sytuacji i zapominamy o relacji istniejącej między tymi elementami. Aby dostrzegać te relacje, potrzebne jest właśnie myślenie systemowe, posiadające bogatą tradycję i zawierające wiele różnych metod, zasad, narzędzi umożliwiających nam odkrywanie powiązań istniejących między elementami całości.
2. Dyscyplina: MISTRZOSTWO OSOBISTE – każdy z nas ma osobistą wizję tego, co jest dla nas szczególnie ważne, choć często jest to nieuświadomione. Dojrzałość to pełne uświadomienie sobie indywidualnej wizji, sprecyzowanie celu działania i gotowości dążenia do tego celu. Uczenie w tym obszarze jest zatem nadążaniem za zmianami z jednoczesnym modyfikowaniem oczekiwań. Jest to duchowa podstawa organizacyjnego i indywidualnego uczenia się.
3. Dyscyplina: MODELE MYŚLOWE (MAPY MYŚLOWE) – są reprezentacją rzeczywistości, stosowaną przez nas dla jej zrozumienia. Zawierają zbiór przekonań, dotyczących tego jak świat się zachowuje i jakie jest w nim nasze miejsce. Jest to podstawowa struktura poznania stosowana przez nas w życiu. Terminu „mapa” używamy, gdy opisujemy zjawisko natomiast w przypadku konkretnej organizacji lub problemu do rozwiązania lepszym określeniem jest „model myślowy”. Z całą pewnością zarządzanie jest poruszaniem się po mapie, a nie po terenie. Ważną rzeczą jest uwspólnienie mapy, po której poruszają wszyscy członkowie organizacji i wyposażenie wszystkich w kompas, który pomoże uczestnikom określić strony świata – organizacyjne punkty odniesienia.
4. Dyscyplina: WSPÓLNA WIZJA – pozwala na odkrywanie i ujawnianie modeli myślowych przez uczestników. Zbiorowa dyskusja nie tylko przyczynia się do lepszego zrozumienia indywidualnych wizji, ale także dostarcza szerszego społecznego i organizacyjnego kontekstu do ich zrozumienia i interpretacji w kategoriach organizacji. Tak się rodzi zespołowy sens działania oraz indywidualna akceptacja zbiorowego celu działania.
5. Dyscyplina: ZESPOŁOWE UCZENIE SIĘ – największe społeczne rezerwy we współczesnych organizacjach tkwią w zespołowym działaniu. Zespołowe uczenie się to praca uczestników w grupie, wykorzystywana zwykle w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. Większość organizacyjnych problemów wymaga wielu punktów widzenia, stanowisk i informacji dla ich rozwiązania. Zespoły rozwiązując problemy i podejmując decyzje wykonują określone zadanie oraz uczestniczą w procesie uczenia się. Zespołowe uczenie jest drogą do ujawniania indywidualnych wizji i czynienia ich składnikami organizacyjnej rzeczywistości, wykorzystaniem różnych indywidualnych stylów działania, temperamentów i sposobów uczenia się. Refleksja jest źródłem i treścią uczenia się. Zespołowe uczenie się jest więc mechanizmem wykształcenia i promocji organizacyjnej inteligencji, w którym indywidualna wiedza uczestników jest zbiorowym komponentem pojmowania i interpretacji organizacyjnej rzeczywistości.

Koncepcja organizacji uczącej się

Według P.Senge organizacją uczącą się jest „grupa ludzi wyjątkowo ze sobą zgranych
– ufających sobie, wzmacniających nawzajem swoje silne strony oraz wyrównujących swoje
braki, którzy mają wspólne cele większe niż cele indywidualne i osiągają wspaniałe
rezultaty”.

Czytaj dalej Koncepcja organizacji uczącej się

Jakie szkolenie kurs – szukam szkolenia

Chcesz znaleźć lepsza pracę – chcesz dostać podwyżkę? Bezskutecznie szukasz pracy? Zastanawiasz się, dlaczego nikt nie zaoferował ci ciekawej lepiej płatnej posady? Sprawdź jeszcze raz swoje CV, a potem odwiedź Rynek Szkoleń i sprezentuj sobie szkolenie kurs, które uzupełni lukę w twoim życiorysie.

Czytaj dalej Jakie szkolenie kurs – szukam szkolenia

Szkolenia kursy trenerskie coaching

Coaching – proces  pomocy osobom lub organizacjom w osiągnięciu stawianych przez nich celów. Trwały proces wzmacniania i analizowania działania oraz wdrażania zmian podnoszących jego efektywność – trening osobisty. Głównym zadaniem coachingu jest wsparcie osoby objętej coachingiem w osiągnięciu przez nią uzgodnionych z coachem celów.

 

„Coach”, to inaczej osobisty trener. Nie musi posiadać własnych wybitnych wyników w dziedzinie, która jest przedmiotem coachingu, lecz posiadać odpowiednie doświadczenie, umiejętności w danej dziedzinie. Podobnie jak w sporcie – dobry trener np. zespołu piłkarskiego nie musi mieć na swoim koncie tytułu mistrza świata w tejże dyscyplinie sportu, aby osiągnąć ze swoim zespołem sukces. W obydwu przypadkach najistotniejsze będą zatem kwalifikacje trenera (coacha) związane z kierowaniem procesami uczenia.

 

 

Kursy trenerskie przeznaczone są dla osób, które pragną zdobyć lub udoskonalić swoje umiejętności pracy z grupami i zespołami (trenerzy, nauczyciele, instruktorzy grupowi, prezenterzy, terapeuci grupowi, menedżerowie, kierownicy zespołów itp.). Szkolenia trenerskie umożliwiają kompleksowe poznanie warsztatu pracy.

 

 

———————————-

Szukasz kursu, szkolenia na trenera? Chcesz ukończyć go przykładowo w Poznaniu, w Warszawie lub innym dowolnie wybranym mieście? Zapytaj o taki kurs na Rynku Szkoleń, zalogowane firmy poinformują Cię o planowanych terminach kursu.