Płace 2012 – kurs praktyczny

Zastanawiasz się jak zdobyć umiejętności w temacie Płace 2012 – kurs praktyczny – uczestnicy tego szkolenia kursu Płace 2012 – kurs praktyczny mogą liczyć na zdobycie cennej wiedzy w a wykorzystanie nabytych informacji w spotkaniu może zapewnić same korzyści.

Cele szkolenia:

Celem kursu jest nauczenie uczestników kursu rachuby płac oraz umiejętności obsługi szeregu narzędzi koniecznych w pracy pracownika działu płac. Tak więc uczestnicy kursu nie tylko uczą się jakie są zasady naliczania płac, ale również jakie narzędzia są wykorzystywane do naliczania płac (program płacowy Symfonia), oraz obsługi szeregu narzędzi niezbędnych (Płatnik, ePFRON) lub użytecznych w pracy działu płac (Excel).
Jest to intensywny kurs prowadzony od poziomu podstawowe(…)

Zobacz na stronie kursu szkolenia więcej informacji – Płace 2012 – kurs praktyczny – koniecznie zapoznaj się ze szczegółami danego kursu – cena szkolenia kursu i termin oraz lokalizacja na stronie podanej wcześniej.

Płace 2012 – kurs praktyczny

Zastanawiasz się jak zdobyć umiejętności w temacie Płace 2012 – kurs praktyczny – uczestnicy tego szkolenia kursu Płace 2012 – kurs praktyczny mogą liczyć na zdobycie cennej wiedzy w a wykorzystanie nabytych informacji w spotkaniu może zapewnić same korzyści.

Cele szkolenia:

Celem kursu jest nauczenie uczestników kursu rachuby płac oraz umiejętności obsługi szeregu narzędzi koniecznych w pracy pracownika działu płac. Tak więc uczestnicy kursu nie tylko uczą się jakie są zasady naliczania płac, ale również jakie narzędzia są wykorzystywane do naliczania płac (program płacowy Symfonia), oraz obsługi szeregu narzędzi niezbędnych (Płatnik, ePFRON) lub użytecznych w pracy działu płac (Excel).
Jest to intensywny kurs prowadzony od poziomu podstawowe(…)

Zobacz na stronie kursu szkolenia więcej informacji – Płace 2012 – kurs praktyczny – koniecznie zapoznaj się ze szczegółami danego kursu – cena szkolenia kursu i termin oraz lokalizacja na stronie podanej wcześniej.

florystyka i bukieciarstwo w gdyni

Zastanawiasz się jak zdobyć umiejętności w temacie florystyka i bukieciarstwo w gdyni – uczestnicy tego szkolenia kursu florystyka i bukieciarstwo w gdyni mogą liczyć na zdobycie cennej wiedzy w a wykorzystanie nabytych informacji w spotkaniu może zapewnić same korzyści.

Kurs Florystyki i Bukieciarstwa

  • Czas trwania : 60 godzin

  • koszt: 1480 zł

Tematyka zajęć :

  • jak założyć kwiaciarnię – kryteria doboru lokalu, wnętrze – funkcja i styl , sposoby prezentacji towaru

  • prezentacja podstawowych narzędzi i materiałów wykorzystywanych przy tworzeniu aranżacji florystycznych

  • przygotowywanie kwiatów do sprzedaży,- zapoznanie z różnymi zastosowaniami surowców

  • pielęgnacja roślin – techniki oczyszczania roślin,

  • omówienie środków chemicznych przedłużającyc(…)

Zobacz na stronie kursu szkolenia więcej informacji – florystyka i bukieciarstwo w gdyni – koniecznie zapoznaj się ze szczegółami danego kursu – cena szkolenia kursu i termin oraz lokalizacja na stronie podanej wcześniej.

Opieka nad osoba starszą/Asystent osoby niepełnosprawnej

Zastanawiasz się jak zdobyć umiejętności w temacie Opieka nad osoba starszą/Asystent osoby niepełnosprawnej – uczestnicy tego szkolenia kursu Opieka nad osoba starszą/Asystent osoby niepełnosprawnej mogą liczyć na zdobycie cennej wiedzy w a wykorzystanie nabytych informacji w spotkaniu może zapewnić same korzyści.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ALMACH Bogusława Hirt-Nowak oraz Opieka Domowa ALMACH zapraszają na darmowe kursy zawodowe: Opieka nad osobą starszą w środowisku domowym i Opieka nad osoba starszą w instytucjach. Jeden kurs obejmuje 152 godziny zajęć praktycznych, teoretycznych i specjalistycznych, w trym również kurs pierwszej pomocy, odbywająsię w Bydgoszczy przy ul, Glinki 146, w co drugi weekend w godzianach 8-15. Prosimy o zgłoszenia telefoniczne do końca maja – zostały jeszcze 4(…)

Zobacz na stronie kursu szkolenia więcej informacji – Opieka nad osoba starszą/Asystent osoby niepełnosprawnej – koniecznie zapoznaj się ze szczegółami danego kursu – cena szkolenia kursu i termin oraz lokalizacja na stronie podanej wcześniej.

Kurs specjalistów personalnych i działów kadr

Zastanawiasz się jak zdobyć umiejętności w temacie Kurs specjalistów personalnych i działów kadr – uczestnicy tego szkolenia kursu Kurs specjalistów personalnych i działów kadr mogą liczyć na zdobycie cennej wiedzy w a wykorzystanie nabytych informacji w spotkaniu może zapewnić same korzyści.

Adresaci szkolenia:

Kurs rekomendowane jest zwłaszcza dla osób rozpoczynających pracę w obszarze zagadnień personalnych oraz dla doświadczonych pracowników działów kadr, którzy zainteresowani są ciągłym podnoszeniem swoich kwalifikacji.

Korzyści dla uczestnika:

Uczestnicy kursu dowiedzą się:

  • z jakich podstaw prawnych korzystać pracując w dziale personalnym i gdzie szukać odpowiedzi na pojawiające się w praktyce problemy i wątpliwości,
  • jakie zasady stosować w związku z nawiązywaniem i ro(…)

Zobacz na stronie kursu szkolenia więcej informacji – Kurs specjalistów personalnych i działów kadr – koniecznie zapoznaj się ze szczegółami danego kursu – cena szkolenia kursu i termin oraz lokalizacja na stronie podanej wcześniej.

http://www.seka.pl/pl/58/terminarz_szkolen/450/kurs_specjalistow_personalnych_i_dzialow_kadr

Zastanawiasz się jak zdobyć umiejętności w temacie http://www.seka.pl/pl/58/terminarz_szkolen/450/kurs_specjalistow_personalnych_i_dzialow_kadr – uczestnicy tego szkolenia kursu http://www.seka.pl/pl/58/terminarz_szkolen/450/kurs_specjalistow_personalnych_i_dzialow_kadr mogą liczyć na zdobycie cennej wiedzy w a wykorzystanie nabytych informacji w spotkaniu może zapewnić same korzyści.

Cele szkolenia:

Umożliwienie słuchaczom swobodnego poruszania się w obszarze zagadnień personalnych oraz zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie kompleksowej obsługi związanej z zatrudnianiem pracowników jak również z zatrudnianiem osób na innych podstawach prawnych niż stosunek pracy.

Adresaci szkolenia:

Kurs rekomendowane jest zwłaszcza dla osób rozpoczynających pracę w obszarze zagadnień personalnych oraz dla doświadczonych pracowników działów kadr, którzy zainteresowani są cią(…)

Zobacz na stronie kursu szkolenia więcej informacji – http://www.seka.pl/pl/58/terminarz_szkolen/450/kurs_specjalistow_personalnych_i_dzialow_kadr – koniecznie zapoznaj się ze szczegółami danego kursu – cena szkolenia kursu i termin oraz lokalizacja na stronie podanej wcześniej.

Płace 2012 – kurs praktyczny

Zastanawiasz się jak zdobyć umiejętności w temacie Płace 2012 – kurs praktyczny – uczestnicy tego szkolenia kursu Płace 2012 – kurs praktyczny mogą liczyć na zdobycie cennej wiedzy w a wykorzystanie nabytych informacji w spotkaniu może zapewnić same korzyści.

Cele szkolenia:

Celem kursu jest nauczenie uczestników kursu rachuby płac oraz umiejętności obsługi szeregu narzędzi koniecznych w pracy pracownika działu płac. Tak więc uczestnicy kursu nie tylko uczą się jakie są zasady naliczania płac, ale również jakie narzędzia są wykorzystywane do naliczania płac (program płacowy Symfonia), oraz obsługi szeregu narzędzi niezbędnych (Płatnik, ePFRON) lub użytecznych w pracy działu płac (Excel).
Jest to intensywny kurs prowadzony od poziomu podstawowe(…)

Zobacz na stronie kursu szkolenia więcej informacji – Płace 2012 – kurs praktyczny – koniecznie zapoznaj się ze szczegółami danego kursu – cena szkolenia kursu i termin oraz lokalizacja na stronie podanej wcześniej.

http://www.seka.pl/pl/58/terminarz_szkolen/450/kurs_specjalistow_personalnych_i_dzialow_kadr

Zastanawiasz się jak zdobyć umiejętności w temacie http://www.seka.pl/pl/58/terminarz_szkolen/450/kurs_specjalistow_personalnych_i_dzialow_kadr – uczestnicy tego szkolenia kursu http://www.seka.pl/pl/58/terminarz_szkolen/450/kurs_specjalistow_personalnych_i_dzialow_kadr mogą liczyć na zdobycie cennej wiedzy w a wykorzystanie nabytych informacji w spotkaniu może zapewnić same korzyści.

Cele szkolenia:

Umożliwienie słuchaczom swobodnego poruszania się w obszarze zagadnień personalnych oraz zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie kompleksowej obsługi związanej z zatrudnianiem pracowników jak również z zatrudnianiem osób na innych podstawach prawnych niż stosunek pracy.

Adresaci szkolenia:

Kurs rekomendowane jest zwłaszcza dla osób rozpoczynających pracę w obszarze zagadnień personalnych oraz dla doświadczonych pracowników działów kadr, którzy zainteresowani są cią(…)

Zobacz na stronie kursu szkolenia więcej informacji – http://www.seka.pl/pl/58/terminarz_szkolen/450/kurs_specjalistow_personalnych_i_dzialow_kadr – koniecznie zapoznaj się ze szczegółami danego kursu – cena szkolenia kursu i termin oraz lokalizacja na stronie podanej wcześniej.

Kurs specjalistów personalnych i działów kadr

Podnieś swoje kwalifikacje wiedzę w temacie szkolenia kursu Kurs specjalistów personalnych i działów kadr – program spotkania gwarantuje zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie.

nauczanie Zawodowe,Księgowe,inne,inne, zarządzanie (zaplanowane na: 2012-09-15 do 2012-10-13)
Adresaci szkolenia:
Kurs rekomendowane jest zwłaszcza dla osób rozpoczynających pracę w obszarze zagadnień personalnych oraz dla doświadczonych pracowników działów kadr, którzy zainteresowani są ciągłym podnoszeniem swoich kwalifikacji.

Korzyści dla uczestnika:
Uczestnicy kursu dowiedzą się:

z jakich podstaw prawnych korzystać pracując w dziale personalnym i gdzie szukać odpowiedzi na pojawiające się w praktyce problemy i wątpliwości,
jakie zasady stosować w związku z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w obszarze: wynagrodzeń, czasu pracy, urlopów, ochrony niektórych grup pracowniczych, funduszu świadczeń socjalnych, odpowiedzialności porządkowej i materialnej pracowników, ubezpieczeń społecznych

Korzyści dla firmy:

ograniczenie ryzyka pracodawcy w zakresie wykroczeń przeciwko prawom pracownika i odpowiedzialności z tego tytułu poprzez:
uzyskanie, usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy przez pracowników działów personalnych oraz
podwyższenie(…)

dokładne informacje na temat prowadzonego szkolenia kursu znajdziesz na stronie Kurs specjalistów personalnych i działów kadr – informacje na temat ofert szkoleniowych firm szkoleniowych. nauczanie kurs Kurs specjalistów personalnych i działów kadr zapewnia zdobycie uzyskanie kwalifikacji umiejętności.

Gospodarka odpadami – sprawozdawczość w świetle aktualnych przepisów

Podnieś swoje kwalifikacje wiedzę w temacie szkolenia kursu Gospodarka odpadami – sprawozdawczość w świetle aktualnych przepisów – program spotkania gwarantuje zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie.

nauczanie Zarządzanie,Ekologiczne,ochrona środowiska,gospodarka odpadami,logistyka,produkcja (zaplanowane na: 2012-08-27)
Korzyści dla uczestnika:
Poznanie obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarowania odpadami, zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej wypełniania odpowiednich dokumentów

Korzyści dla firmy:
Firma zdobędzie pracownika, który doskonale będzie orientował się w obowiązkach sprawozdawczych z zakresu ochrony środowiska oraz potrafił wypełnić stosowne formularze

Metody szkolenia:
nauczanie ma formę warsztatu kształtującego praktyczne umiejętności (wykład oraz warsztaty).

Poruszane zagadnienia:
1. Prowadzenie ewidencji odpadów przy użyciu odpowiednich dokumentów. 2. Zasady wypełniania sprawozdań przez wytwórcę, zbierającego, odzyskującego i unieszkodliwiającego odpady. 3. Wypełnianie i przekazywanie nowych zbiorczych zestawień danych o odpadach. 4. Zezwolenia i inne decyzje związane z gospodarowaniem odpadami – wnioski o wydanie decyzji na wytwarzanie odpadami (informacja, program gospodarki odpadami, wniosek), – warunki uzyskania, odmowy i cofnięcia decyzji; – zezwolenia na zbieranie,(…)

dokładne informacje na temat prowadzonego szkolenia kursu znajdziesz na stronie Gospodarka odpadami – sprawozdawczość w świetle aktualnych przepisów – informacje na temat ofert szkoleniowych firm szkoleniowych. nauczanie kurs Gospodarka odpadami – sprawozdawczość w świetle aktualnych przepisów zapewnia zdobycie uzyskanie kwalifikacji umiejętności.