CONTROLLING W LOGISTYCE

nauczanie Finansowe,Logistyka (zaplanowane na: 2011-09-26 do 2011-09-28) nauczanie skierowane jest do menedżerów różnych szczebli zarządzania  ,specjalistów do spraw logistyki w przedsiębiorstwach oraz osób zajmujących się planowaniem, analizą i koordynacją procesów w zintegrowanych łańcuchach dostaw. nauczanie jest ponadto dedykowane dla pracowników działów analiz ekonomicznych i controllingu, którzy stykają się z problemami poszczególnych obszarów logistycznych (obsługi klientów, zaopatrzeniem, gospodarką magazynową, procesami wytwórczymi, transportem i spedycją a także sprzedażą i dystrybucją).nauczanie jest polecane wszystkim zainteresowanym problematyką wykorzystania ujęcia controllingowego w logistyce.     
 
Cele szkolenia:

Przekazanie wiedzy w zakresie wykorzystania metodyki controllingowej w logistyce
Ukazanie możliwości kształtowania i wdrażania controllingu w obszarze logistyki
Wykształcenie umiejętności stosowania procedur i technik zarządzania kosztami zorientowanego na procesy logistyczne
Przedstawienie zasad aplikacji podstawowych instrumentów(…)

Szczegóły na temat prowadzonego szkolenia kursy znajdziesz na stronie CONTROLLING W LOGISTYCE – informacje na temat ofert edukacyjnych firm szkoleniowych.