Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzje w sprawie naliczenia opłaty plan

Zaproszenie na nauczanie kurs Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzje w sprawie naliczenia opłaty plan – uczestnictwo w danym spotkaniu gwarantuje zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie.

nauczanie Prawne,Administracja,samorządowa,administracyjne (zaplanowane na: 2012-01-20) EDITIOul. Powstańców Wielkopolskich 66, 85-090 Bydgoszcz, tel. (056) 47 54 824, fax. (056) 47 54 826mail: szkolenia@satini.com.plZAPRASZAna nauczanie z zakresu wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:„Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzje w sprawie naliczenia opłaty planistycznej w aktualnym stanie prawnym (po zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).” które zostanie przeprowadzoneprzez: Pana dr. Tomasza Brzezickiego w: Poznaniuw: Budynku Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, ul. Tadeusza Kutrzeby 10 dnia: 20 stycznia  2012r.w godz.: 10.00  – 15.00Organizator zapewnia:wysoki poziom szkolenia,materiały szkoleniowe,serwis kawowy,obiad,certyfikat ukończenia szkolenia,cena szkolenia: 285 zł + VAT (w przypadku jeśli nauczanie nie jest w pełni finansowane ze środków publicznych) OSOBY ZGŁOSZONE PO 17 STYCZNIA: 305 ZŁ + VATPROGRAM SZKOLENIA:I.Decyzja o ustaleniu(…)

Szczegóły na temat prowadzonego szkolenia kursy znajdziesz na stronie Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzje w sprawie naliczenia opłaty plan – informacje na temat ofert edukacyjnych firm szkoleniowych. nauczanie kurs Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzje w sprawie naliczenia opłaty plan zapewnia najlepsze kwalifikacje umiejętności