Delegacje krajowe i zagraniczne szkolenia pracowników oraz samochód w działalności firm w aspekcie p

Podnieś swoje kwalifikacje wiedzę w temacie szkolenia kursu Delegacje krajowe i zagraniczne szkolenia pracowników oraz samochód w działalności firm w aspekcie p – program spotkania gwarantuje zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie.

nauczanie Finansowe,Księgowe,podatki,podatki (zaplanowane na: 2012-04-27,2012-04-19,2012-04-16) Delegacje krajowe i zagraniczne szkolenia pracowników oraz samochód w działalności firm w aspekcie podatków dochodowych i VAT – z uwzględnieniem ostatnich zmian
 
Program                Podróże służbowe1. Podróż a podróż służbowa czyli definicja podróży służbowej.2. Czas podróży służbowej ze szczególnym uwzględnieniem podziału na podróże krótko i długoterminowe.3. Delegacja a oddelegowanie.4. Podróż niepracownika a podróż służbowa.5. Podróż zagraniczna ze szczególnym uwzględnieniem państw docelowych.6. Charakter podróży a prawa i obowiązki podatkowe – zarys.7. Należności za czas podróży służbowej w świetle aktualnych regulacji i projektowanych zmian:a) diety,b) przejazdy,c) noclegi,d) wyżywienie,e) inne wydatki.8. Należności za czas podróży służbowej a przychód pracownika.9. Należności za czas podróży służbowej a koszty pracodawcy.10. Przejazdy taksówkami, zapewnione wyżywienie, ubezpieczenie i inne – jak unikać niepotrzebnych problemów podatkowych.11. Płatności dokonywane w czasie podróży(…)

dokładne informacje na temat prowadzonego szkolenia kursu znajdziesz na stronie Delegacje krajowe i zagraniczne szkolenia pracowników oraz samochód w działalności firm w aspekcie p – informacje na temat ofert szkoleniowych firm szkoleniowych. nauczanie kurs Delegacje krajowe i zagraniczne szkolenia pracowników oraz samochód w działalności firm w aspekcie p zapewnia zdobycie uzyskanie kwalifikacji umiejętności.