Dokumentacja i ewidencja pracownicza – w świetle nowych przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społeczny

nauczanie Dział Personalny HR,Menedżerskie (zaplanowane na: 2012-03-23) Dokumentacja i ewidencja pracownicza –
w świetle nowych przepisów prawa pracy,
ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych oraz innych aktów prawnych
w tym ustawy o VAT

Termin: 23 marca 2012 Łódź
 
Hotel Centrum,
ul. Kilińskiego 59/63
godziny 10:00 – 16:00

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej i innych świadczeń związanych z pracą wynikające z kodeksu pracy i innych aktów prawnych 
Grupa docelowa: pracownicy działów kadrowo-płacowych, pracownicy administracyjno biurowi oraz wszystkie osoby, które chcą poszerzyć swoje kompetencje z tego zakresu oraz wiążą swoją karierę z HR
 
Program szkolenia:
1. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej
– dokumenty związane z nawiązaniem stosunku pracy
– dokumenty związane z trwaniem stosunku pracy
– dokumenty związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy
– dokumentacja rejestrująca czas pracy
2. Ochrona danych osobowych
3. Sposoby i metody archiwizacji akt
4. Prowadzenie dokumentacji(…)

Szczegóły na temat prowadzonego szkolenia kursy znajdziesz na stronie Dokumentacja i ewidencja pracownicza – w świetle nowych przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społeczny – informacje na temat ofert edukacyjnych firm szkoleniowych.