Doskonalenie umiejętności menadżerskich

Podnieś swoje kwalifikacje wiedzę w temacie szkolenia kursu Doskonalenie umiejętności menadżerskich – program spotkania gwarantuje zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie.

nauczanie Interpersonalne,Zarządzanie (zaplanowane na: 2012-05-21 do 2012-05-22)
Głównymi celami szkolenia są:

Nakreślenie mapy podstawowych cech i umiejętności skutecznego menedżera
Dostarczenie wiedzy o podstawowych obszarach działań lidera
Przećwiczenie umiejętności kierowania działaniami innych i wpływania na jakość pracy oraz decyzje i zaangażowanie współpracowników
Umożliwienie autodiagnozy własnych predyspozycji menedżerskich

Korzyści dla uczestników:

Umiejętność wywierania wpływu społecznego i modyfikowania działań podwładnych oraz współpracowników
Umiejętność podejmowania decyzji oraz delegowania zadań
Umiejętność przeprowadzania konstruktywnej oceny działań współpracowników i wspólne planowanie przyszłego rozwoju
Umiejętność diagnozy sytuacji trudnych i pracy z konfliktami
Umiejętność tworzenia motywacyjnego klimatu w relacjach zawodowych

Uczestnicy:     
Kadra zarządzająca, menadżerowie, liderzy projektów
Metody szkoleniowe
nauczanie realizowane będzie metodą interaktywną, w której znaczny nacisk położony zostanie na pracę na doświadczeniach uczestników.(…)

dokładne informacje na temat prowadzonego szkolenia kursu znajdziesz na stronie Doskonalenie umiejętności menadżerskich – informacje na temat ofert szkoleniowych firm szkoleniowych. nauczanie kurs Doskonalenie umiejętności menadżerskich zapewnia zdobycie uzyskanie kwalifikacji umiejętności.