Działania marketingowe i promocyjne oraz imprezy integracyjne i wyjazdy z kontrahentami w podatkach

nauczanie Finansowe,Księgowe (zaplanowane na: 2011-06-30) Cel:
Seminarium ma na celu wskazanie aktualnych obszarów ryzyka i zagrożeń wynikających z zaliczania wydatków na działania marketingowe oraz imprezy do kosztów podatkowych. Omówione zostaną przesłanki powodujące uznanie takich świadczeń za przychód u uczestników. Wskazane zostaną również możliwości optymalizacji w tym zakresie.

Program:
Warunki uznania wydatku za koszt dla celów podatkowych
Sponsoring w podatku CIT / PIT oraz VAT?
Organizacja imprez reklamowych, promocyjnych oraz integracyjnych
Organizowanie krajowych i zagranicznych wyjazdów integracyjnych i szkoleniowych dla pracowników kontrahentów
Wsparcie sprzedaży –w ujęciu CIT, PIT i VAT
Organizowanie konkursów i obowiązki podatkowe organizatorów
Omówienie najnowszych zmian w VAT
Omówienie praktyki firm i rozwiązań optymalizacyjnych w zakresie działań promocyjnych i sprzedaży premiowej
Panel dyskusyjny

Adresaci:
dyrektorzy finansowi
główni księgowi
pracownicy działów finansowo-księgowych
kontrolerzy finansowi

Szczegóły na temat prowadzonego szkolenia kursy znajdziesz na stronie Działania marketingowe i promocyjne oraz imprezy integracyjne i wyjazdy z kontrahentami w podatkach – informacje na temat ofert edukacyjnych firm szkoleniowych.