Elektroniczny System Poboru Opłat – „e-myto”. Podstawowe informacje, sposób działania, zagrożenia i

nauczanie Logistyka,Motoryzacyjne (zaplanowane na: 2011-06-21) Prowadzący:
Radca Głównego Inspektora Transportu Drogowego odpowiedzialny za  wdrożenie w       
 ramach Inspekcji Transportu Drogowego systemu Elektronicznego Systemu Poboru Opłat oraz  kontroli przestrzegania przez użytkowników dróg obowiązku uiszczania  tej opłaty.
 
Program szkolenia:
1.       Wprowadzenie: podstawowe informacje o systemie ETC w Polsce i na świecie.
2.       Podstawy prawne systemu e-myta. Kto jest zobligowany do uiszczania opłaty, gdzie ona obowiązuje.
3.       Sposób działania systemu krok po kroku – wyposażenie pojazdu, infrastruktura kontrolna, procedury rejestracyjne.
4.       Obowiązku kierowcy/właściciela pojazdu.
5.       Sposób kontroli oraz sankcje za nieprzestrzeganie przepisów.
6.       Pytania.

Szczegóły na temat prowadzonego szkolenia kursy znajdziesz na stronie Elektroniczny System Poboru Opłat – „e-myto”. Podstawowe informacje, sposób działania, zagrożenia i – informacje na temat ofert edukacyjnych firm szkoleniowych.