English for Human Resources- intensywne szkolenie otwarte z języka angielskiego dla działu HR

Szczegółowej informacje na temat odbywajacego sie kursu na stronie English for Human Resources- intensywne szkolenie otwarte z języka angielskiego dla działu HR – uczestnicy tego szkolenia kursu English for Human Resources- intensywne szkolenie otwarte z języka angielskiego dla działu HR mogą liczyć na zdobycie cennej wiedzy w temacie.

Szkolenie English for Human Resources ma formę intensywnego treningu i obejmuje zagadnienia, słownictwo i struktury leksykalno-gramatyczne związane z zarządzaniem personelem, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej procesów rekrutacyjnych, szkoleń, motywowania pracowników, oceniania efektów pracy, polityki personalnej i relacji interpersonalnych.

Profil uczestników

Szkolenie English for Human Resources przeznaczone jest dla osób związanych z  zarządzaniem zasobami ludzkimi, manag(…)

Zobacz na stronie kursu szkolenia więcej informacji – English for Human Resources- intensywne szkolenie otwarte z języka angielskiego dla działu HR – koniecznie zapoznaj się ze szczegółami danego kursu.