Gospodarka magazynowa – jak zarządzać nowoczesnym magazynem.

nauczanie Zawodowe,Logistyka (zaplanowane na: 2011-06-30 do 2011-07-01) Cele: przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu nowoczesnych technik zarządzania magazynem oraz narzędzi służących m.in. do kontroli stanów magazynowych i optymalizacji kosztów.
Program szkolenia:
–        Znaczenie logistyki w sprawnym funkcjonowaniu procesów gospodarczych przedsiębiorstw.
Potrzeby i możliwości wdrożenia logistyki w przedsiębiorstwach różnych branż.  Znaczenie i efekty rozwiązań logistycznych w gospodarce nastawionej na wszechstronną obsługę klienta . Elementy systemu logistycznego. Czynniki wymuszające konieczność wdrożenia rozwiązań logistycznych.
–        Miejsce, rola i organizacja gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie.
Zadania szczegółowe gospodarki materiałowej. Czynniki wpływające na funkcjonowanie gospodarki materiałowej.
–        Uwarunkowania planowania potrzeb materiałowych.
Rodzaje potrzeb. Uwarunkowania planowania potrzeb materiałowych i systemy planowania.
–        Czynniki kształtowania zapasów.
Czynniki kształtujące zapasy, przyczyny gromadzenia(…)

Szczegóły na temat prowadzonego szkolenia kursy znajdziesz na stronie Gospodarka magazynowa – jak zarządzać nowoczesnym magazynem. – informacje na temat ofert edukacyjnych firm szkoleniowych.