Gospodarka odpadami – sprawozdawczość w świetle aktualnych przepisów

Podnieś swoje kwalifikacje wiedzę w temacie szkolenia kursu Gospodarka odpadami – sprawozdawczość w świetle aktualnych przepisów – program spotkania gwarantuje zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie.

nauczanie Zarządzanie,Ekologiczne,ochrona środowiska,gospodarka odpadami,logistyka,produkcja (zaplanowane na: 2012-08-27)
Korzyści dla uczestnika:
Poznanie obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarowania odpadami, zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej wypełniania odpowiednich dokumentów

Korzyści dla firmy:
Firma zdobędzie pracownika, który doskonale będzie orientował się w obowiązkach sprawozdawczych z zakresu ochrony środowiska oraz potrafił wypełnić stosowne formularze

Metody szkolenia:
nauczanie ma formę warsztatu kształtującego praktyczne umiejętności (wykład oraz warsztaty).

Poruszane zagadnienia:
1. Prowadzenie ewidencji odpadów przy użyciu odpowiednich dokumentów. 2. Zasady wypełniania sprawozdań przez wytwórcę, zbierającego, odzyskującego i unieszkodliwiającego odpady. 3. Wypełnianie i przekazywanie nowych zbiorczych zestawień danych o odpadach. 4. Zezwolenia i inne decyzje związane z gospodarowaniem odpadami – wnioski o wydanie decyzji na wytwarzanie odpadami (informacja, program gospodarki odpadami, wniosek), – warunki uzyskania, odmowy i cofnięcia decyzji; – zezwolenia na zbieranie,(…)

dokładne informacje na temat prowadzonego szkolenia kursu znajdziesz na stronie Gospodarka odpadami – sprawozdawczość w świetle aktualnych przepisów – informacje na temat ofert szkoleniowych firm szkoleniowych. nauczanie kurs Gospodarka odpadami – sprawozdawczość w świetle aktualnych przepisów zapewnia zdobycie uzyskanie kwalifikacji umiejętności.