Gra w podatki

Zaproszenie na nauczanie kurs Gra w podatki – uczestnictwo w danym spotkaniu gwarantuje zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie.

nauczanie Finansowe,Prawne (zaplanowane na: termin do ustalenia z organizatorem) Informacja o szkoleniu
Przedstawione nauczanie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu otwartym z tego zakresu (szkolenia otwarte odbywają się Gdańsku) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: ewa.trafalska@adept.info.pl.

Adresaci szkolenia
nauczanie skierowane jest przede wszystkim do menedżerów, przedsiębiorców, wolnych zawodów, osób zakładających firmy i zainteresowanych światem podatków.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest m.in. ułatwienie optymalizacji zobowiązań podatkowych własnych lub zarządzanych firm, nabycie umiejętności minimalizowania ryzyka i odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe, wybór najkorzystniejszych rozwiązań w podatkach osobistych.

Program szkolenia
1. SYSTEM PODATKOWY
Podstawy prawne systemu podatkowego Polski, powiązanie z prawodawstwem i instytucjami UE, podatkowe umowy międzynarodowe.
2. ORDYNACJA PODATKOWA
Zobowiązania podatkowe, odpowiedzialność(…)

Szczegóły na temat prowadzonego szkolenia kursy znajdziesz na stronie Gra w podatki – informacje na temat ofert edukacyjnych firm szkoleniowych. nauczanie kurs Gra w podatki zapewnia najlepsze kwalifikacje umiejętności