"Kadry i płace"

Szczegółowej informacje na temat odbywajacego sie kursu na stronie "Kadry i płace" – uczestnicy tego szkolenia kursu "Kadry i płace" mogą liczyć na zdobycie cennej wiedzy w temacie.

Program kursu:

A. Sprawy pracownicze:

  • prawo pracy z najnowszymi zmianami,
  • nawiązanie i rozwiązanie umów o pracę,
  • zasady prowadzenia akt osobowych,
  • sporządzanie, kompletowanie, archiwizowanie dokumentów osobowych,
  • urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia z pracy,
  • czas pracy,
  • ochrona pracy kobiet, młodocianych, zatrudnienie osób niepełnosprawnych, uprawnienia stażystów,
  • restrukturyzacja zatrudnienia – formy świadczenia,
  • świadczenia przysługujące pracownikom z ubezpieczenia społecznego,
  • podstaw(…)

Zobacz na stronie kursu szkolenia więcej informacji – "Kadry i płace" – koniecznie zapoznaj się ze szczegółami danego kursu.