KIEROWNIK WYCIECZEK SZKOLNYCH – kurs

nauczanie Przygotowawcze (zaplanowane na: termin do ustalenia z organizatorem) Kurs kierowany jest do wszystkich nauczycieli, wychowawców (przedszkoli świetlic, internatów), osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w różnych instytucjach życia publicznego, a także osób chętnych do podjęcia pracy w zakresie kierownika wycieczek szkolnych.

Czas trwania: 10h

Wymagania:
– skończone 18 lat
– min. średnie wykształcenie,
– wypełniona ankieta (Pobierz: Ankieta uczestnika kursu.doc)
– uiszczona opłata w wysokości 90 zł

Uczestnik otrzymuje:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu (druk MEN).

Terminy zajęć:
Kurs rozpoczyna się każdorazowo po zebraniu ok. 20 osób. Po wpisaniu się na listę chętnych, każdy powiadamiany jest indywidualnie o dokładnej dacie rozpoczęcia zajęć. Szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony na zajęciach wprowadzających.

Szczegóły na temat prowadzonego szkolenia kursy znajdziesz na stronie KIEROWNIK WYCIECZEK SZKOLNYCH – kurs – informacje na temat ofert edukacyjnych firm szkoleniowych.