Kinezjologia Edukacyjna st. I i II

nauczanie Sprzedaż (zaplanowane na: 2012-03-09 do 2012-03-11) Kinezjologia Edukacyjna jest nauką o związkach ruchu ciała z organizacją funkcjonowania mózgu. Wykorzystuje nowoczesną wiedzą z neurofizjologii, anatomii, psychoterapii, psychologii rozwojowej i nowoczesnej pedagogiki. Proste ćwiczenia można wykorzystać w każdej życiowej sytuacji, zarówno osobistej (klasówka, egzamin, wystąpienie publiczne, prezentacja, negocjacje, mediacje), jak i zawodowej (praca indywidualna z grupą, szeroko pojęta terapia, pomoc w uczeniu się bez względu na wiek). Dla nauczycieli są to sprawdzone, znakomite, krótkie ćwiczenia do zastosowania przed lekcją czy podczas przerw śródlekcyjnych, które znacznie poprawiają jakość pracy uczniów.Jest to metoda stymulacji naturalnych mechanizmów rozwoju psychofizycznego człowieka poprzez zestaw ćwiczeń ruchowych prowadzących do integracji mózgu. Gimnastyka Mózgu zajmuje się konkretnymi ćwiczeniami mającymi ułatwić naukę dzieciom o specyficznych trudnościach edukacyjnych. Stosowane są one wszechstronnie podczas zajęć z terapii(…)

Szczegóły na temat prowadzonego szkolenia kursy znajdziesz na stronie Kinezjologia Edukacyjna st. I i II – informacje na temat ofert edukacyjnych firm szkoleniowych.