Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) – warsztaty praktyczne. (KPA)

Zaproszenie na nauczanie kurs Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) – warsztaty praktyczne. (KPA) – uczestnictwo w danym spotkaniu gwarantuje zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie.

nauczanie Zawodowe,Księgowe,prawne,administracja (zaplanowane na: 2012-05-25,2012-03-23) Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) – warsztaty praktyczne.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Termin Szkolenia
23 marca 2012r. Warszawa
25 maja 2012r.   Poznań

Grupa docelowa:

nauczanie przeznaczone jest dla pracowników administracji rządowej oraz samorządowej, w przypadku których stosowanie Kodeks Postępowania Administracyjnego  wymaga analizy praktycznych zagadnień wynikających z bieżącej pracy w urzędzie oraz zapoznania się z nowym orzecznictwem dotyczącym przepisów KPA.

 
Cel szkolenia:

Celem niniejszego szkolenia jest omówienie najważniejszych aspektów postępowania administracyjnego w świetle praktyki urzędniczej. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z aktualnymi przepisami przedstawionymi w ustawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz przygotowywanym również projekcie zmian do tejże ustawy zwanym ustawą o transparentności.

 
Korzyści dla użytkowników:

Zapoznanie uczestników ze specyfiką postępowania administracyjnego oraz omówienie najnowszego orzecznictwa(…)

Szczegóły na temat prowadzonego szkolenia kursy znajdziesz na stronie Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) – warsztaty praktyczne. (KPA) – informacje na temat ofert edukacyjnych firm szkoleniowych. nauczanie kurs Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) – warsztaty praktyczne. (KPA) zapewnia najlepsze kwalifikacje umiejętności