Kompleksowy Plan Minimalizacji Ryzyka Produkcji w firmie farmaceutycznej, warsztaty praktyczne

nauczanie Jakość,Produkcja (zaplanowane na: 2011-06-27) AGENDA:

1. System Zarządzania Ryzykiem jako integralna część Systemu Jakości GMP: a.      ICH Q9 b.      Aneks 20
2. Wytyczne dla zaprojektowania skutecznego systemu Zarządzania Ryzykiem a.      Algorytm procesu b.      Obszary stosowania c.      Implementacja systemu w istniejących strukturach GMP d.      Przegląd i Analiza Trendów
3. Zarządzanie Ryzykiem związanym z kontaminacji krzyżową, wytyczne przewodnika ISPE Risk-Based Manufacture of Pharmaceutical Products a.      Identyfikacja źródeł zagrożenia b.      Analiza i Ocena ryzyka c.      Kontrola i Redukcja ryzyka
4. Analiza Ryzyka i Analiza Wpływu w krytycznych procesach, praktyczne przykłady wdrożenia, mierniki poprawy jakości na etapie Przeglądu Procesu po zmianach: a.      Walidacja Procesu b.      Kwalifikacja Urządzeń i Systemów produkcyjnych c.      Walidacja systemów Skomputeryzowanych d.      CAPA e.      Kontrola zmian
5. Przegląd narzędzi Analizy Ryzyka a.      Narzędzia jakościowe b.      Narzędzia kwantyfikatywne(…)

Szczegóły na temat prowadzonego szkolenia kursy znajdziesz na stronie Kompleksowy Plan Minimalizacji Ryzyka Produkcji w firmie farmaceutycznej, warsztaty praktyczne – informacje na temat ofert edukacyjnych firm szkoleniowych.