Komunikacja biznesowa w języku angielskim

Zaproszenie na nauczanie kurs Komunikacja biznesowa w języku angielskim – uczestnictwo w danym spotkaniu gwarantuje zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie.

nauczanie Językowe,Firmowe (zaplanowane na: termin do ustalenia z organizatorem) Informacja o szkoleniu
Przedstawione nauczanie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu otwartym z tego zakresu (szkolenia otwarte odbywają się Gdańsku) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: ewa.trafalska@adept.info.pl.

Adresaci szkolenia
nauczanie skierowane jest do menadżerów,  pracowników działu obsługi klienta, handlowego, HR, sekretariatu oraz osób zainteresowanych rozwojem  swoich  kompetencji  językowych.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest swobodne posługiwanie się językiem angielskim w rozmaitych sytuacjach zawodowych, takich jak m.in. prowadzenie korespondencji, prezentacja oferty, negocjowanie, rekrutowanie, czy też pozyskiwanie i udzielanie informacji na temat produktów i usług. Dodatkowo rozwinięcie umiejętności używania pisanego języka biznesowego: przygotowywanie raportów i notatek, pisanie korespondencji służbowej w formie listów oraz e-maili.

Program(…)

Szczegóły na temat prowadzonego szkolenia kursy znajdziesz na stronie Komunikacja biznesowa w języku angielskim – informacje na temat ofert edukacyjnych firm szkoleniowych. nauczanie kurs Komunikacja biznesowa w języku angielskim zapewnia najlepsze kwalifikacje umiejętności