Koncepcja organizacji uczącej się

Czerwiec 12, 2011 No Comments

Według P.Senge organizacją uczącą się jest „grupa ludzi wyjątkowo ze sobą zgranych
– ufających sobie, wzmacniających nawzajem swoje silne strony oraz wyrównujących swoje
braki, którzy mają wspólne cele większe niż cele indywidualne i osiągają wspaniałe
rezultaty”.

 

U podstaw koncepcji organizacji uczącej się leży wiele założeń:
· uczenie się jest tu podstawową wartością, rzeczą pierwszą i niepodważalną.
· w procesie uczenia się powinni uczestniczyć wszyscy pracownicy zatrudnieni
w danej organizacji, bowiem to od nich wszystkich zależy przyszłość tej
organizacji. I dlatego też organizacja winna jest stworzyć warunki dla rozwoju
swego personelu.
· organizacja powinna w odpowiedni sposób motywować ludzi do uczenia się,
wnoszenia innowacji i własnego wkładu w przyszłość swej organizacji. Po
czwarte, proces uczenia się winien być ciągły i świadomy, dobrze
przemyślany i odpowiednio przygotowany.
Warunki skutecznego funkcjonowania organizacji uczącej się:
· wspólna wizja
· mistrzostwo osobiste
· zespołowe uczenie się
· rozpoznawanie stereotypów myślowych
· myślenie systemowe

Tags: , , , Informacje nauka, Skuteczna nauka, Szkolenia kursy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Czy warto czytać książki?

Czy warto czytać książki? W dzisiejszych czasach, w dobie internetu coraz mnie ludzi czyta książki w formie papierowej. Ja...

Polscy archeolodzy w Kolorado

Badania geofizyczne, specjalistyczną fotogrametryczną dokumentację rysunkową i fotograficzną w obrębie siedmiu stanowisk archeologicznych w kanionach Rock Creek Canyon i...