Konto indywidualne czy wspólne.

Banki umożliwiają nam założenie rachunku wspólnego z inną osobą.  Usługi takie jak konto osobiste można posiadać z osobą formalnie „obcą”. To od nas zależy, czy chcemy dzielić swoje pieniądze z kimś innym. Ale czy to się opłaca? Warto zwrócić uwagę, czy bank za otwarcie konta wspólnego nie życzy sobie dodatkowych opłat. Może się okazać, że jesteśmy zmuszeni zapłacić np. za drugą kartę do rachunku bankowego. Niekiedy bank uzależnia zwrócenie opłaty za posiadanie rachunku od stałego zasilania konta odpowiednią sumą pieniędzy. W przypadku rachunku wspólnego kwota ta może być wyższa niż gdybyśmy założyli w tym banku konto osobiste. Każdy ze współwłaścicieli powinien posiadać takie samo prawo do dysponowania pieniędzmi zdeponowanymi na rachunku bankowym. Przed podpisaniem umowy o konto wspólne należy pamiętać, że każdy z posiadaczy konta może w dowolnym momencie wybrać wszystkie środki oraz wypowiedzieć konto. Należy więc zastanowić się, czy nie wybrać konta. Oczywiście dzieląc mieszkanie z kimś, wspólne konto bankowe jest pomysłem bardzo wygodnym, umożliwia np. analizować wspólne wydatki niezależnie przez wszystkich właścicieli. Być może w takiej sytuacji najlepszym wyjściem jest założenie dwóch kont indywidualnych i jednego rachunku z drugą osobą, które służyłoby właśnie takim celom?