Kreatywne rozwiązywanie problemów – metody i techniki przydatne w zagadnieniach biznesowych

nauczanie Biznesowe,Interpersonalne (zaplanowane na: termin do ustalenia z organizatorem) Informacja o szkoleniu
Przedstawione nauczanie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu otwartym z tego zakresu (szkolenia otwarte odbywają się Gdańsku) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: ewa.trafalska@adept.info.pl.

Adresaci szkolenia
nauczanie skierowane jest zarówno do menagerów, specjalistów, pracowników jaki i wszystkich osób, które są zainteresowane rozwojem własnej kreatywności oraz pomysłowości.

Cel szkolenia
• Rozwój umiejętności kreatywnego myślenia
• Rozwój umiejętności znoszenia barier, blokujących twórcze myślenie
• Nauka niekonwencjonalnego rozwiązywania problemów w biznesie
• Trening przełamywania schematów
• Nauka właściwego wykorzystania potencjału grupy
• Poznanie zasad właściwego formułowania problemów
• Odkrycie potencjału kreatywnego tkwiącego w każdym uczestniku
• Poznanie i właściwe stosowanie technik i metod podejmowania właściwych decyzji(…)

Szczegóły na temat prowadzonego szkolenia kursy znajdziesz na stronie Kreatywne rozwiązywanie problemów – metody i techniki przydatne w zagadnieniach biznesowych – informacje na temat ofert edukacyjnych firm szkoleniowych.