Księgowość Projektów Unijnych. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Zaproszenie na nauczanie kurs Księgowość Projektów Unijnych. 2-dniowe warsztaty praktyczne. – uczestnictwo w danym spotkaniu gwarantuje zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie.

nauczanie Księgowe,Dotacje Europejskie,rozliczanie projektu unijnego,dotacje unijne (zaplanowane na: 2012-03-26 do 2012-03-27,2012-02-23 do 2012-02-24) Księgowość Projektów Unijnych. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Termin Szkolenia
26-27 marca 2012r. Poznań

 

Grupa docelowa:

nauczanie przeznaczone jest dla osób z działów finansowo-księgowych, które to chcą podnieść swoje kwalifikacje z zakresu prowadzenia księgowości projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz rozliczania otrzymanych dotacji. Na szkoleniu mile widziane są również osoby z jednostek mających zamiar aplikować o wsparcie finansowe z funduszy UE.

 

Cel szkolenia:

Zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Umiejętności tworzenia budżetu projektu oraz kontroli jego realizacji. Zapoznanie uczestników z wymogami formalnymi dokumentów rozliczających poniesione wydatki.

 

 
Korzyści dla użytkowników:

Uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę w zakresie:-konstrukcji zadaniowego(…)

Szczegóły na temat prowadzonego szkolenia kursy znajdziesz na stronie Księgowość Projektów Unijnych. 2-dniowe warsztaty praktyczne. – informacje na temat ofert edukacyjnych firm szkoleniowych. nauczanie kurs Księgowość Projektów Unijnych. 2-dniowe warsztaty praktyczne. zapewnia najlepsze kwalifikacje umiejętności