Kurs dla pracowników jednostek budżetowych

Marzec 20, 2012 No Comments

Podnieś swoje kwalifikacje wiedzę w temacie szkolenia kursu Kurs dla pracowników jednostek budżetowych – program spotkania gwarantuje zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie.

nauczanie Administracja,publiczna,rządowa,samorządowa (zaplanowane na: 2012-04-24 do 2012-05-29) Spotkanie 1. Zasady gospodarki finansowej oraz szczególne zasady rachunkowości jednostek budżetowych na 2012 rok
 

·         zasady funkcjonowania, w tym sporządzania planów finansowych, jednostek budżetowych,
·         zasady gospodarki finansowej  jednostek budżetowych dotyczące:
o    gromadzenia dochodów,
o    zwrotów nadpłat,
o    dokonywania wydatków,
o    zwrotów wydatków,
o    kart płatniczych,
o    obrotu gotówkowego,
o    umarzania należności cywilnoprawnych,

·         uregulowania prawne rachunkowości jednostek budżetowych
·         szczególne zasady rachunkowości jednostek budżetowych, z uwzględnieniem zmian na 2012 rok,
·         metody wyceny aktywów i pasywów,
·         zakładowy plan kont  jednostek budżetowych – konta bilansowe, konta pozabilansowe, polityka rachunkowości z uwzględnieniem zmian na 2012 rok,
·         klasyfikacja budżetowa,

 
 
Spotkanie 2. Specyfika rachunkowości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych z uwzględnieniem zmian na 2012 rok(…)

dokładne informacje na temat prowadzonego szkolenia kursu znajdziesz na stronie Kurs dla pracowników jednostek budżetowych – informacje na temat ofert szkoleniowych firm szkoleniowych. nauczanie kurs Kurs dla pracowników jednostek budżetowych zapewnia zdobycie uzyskanie kwalifikacji umiejętności.

Szkolenia kursy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Czy warto czytać książki?

Czy warto czytać książki? W dzisiejszych czasach, w dobie internetu coraz mnie ludzi czyta książki w formie papierowej. Ja...

Polscy archeolodzy w Kolorado

Badania geofizyczne, specjalistyczną fotogrametryczną dokumentację rysunkową i fotograficzną w obrębie siedmiu stanowisk archeologicznych w kanionach Rock Creek Canyon i...