kurs kaskaderski

Szczegółowej informacje na temat odbywajacego sie kursu na stronie kurs kaskaderski – uczestnicy tego szkolenia kursu kurs kaskaderski mogą liczyć na zdobycie cennej wiedzy w temacie.

Warunki przyjęcia do Polskiej Szkoły Kaskaderów Filmowych:

  • ukończone 18 lat
  • min. wykształcenie średnie
  • niekaralność
  • wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100,00 PLN (słownie: sto złotych)
  • pozytywny wynik testu sprawnościowego (zakres testu do pobrania ze strony internetowej)
  • złożenie kompletu dokumentów:

– formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony internetowej)

– zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów ekstremalnych

– zaświadczenie o niekaralności

-(…)

Zobacz na stronie kursu szkolenia więcej informacji – kurs kaskaderski – koniecznie zapoznaj się ze szczegółami danego kursu.