Kurs specjalistów personalnych i działów kadr

Dziedzina: prawo pracy i ubezpieczenia społeczne


Kurs specjalistów personalnych i działów kadr

 


Cele szkolenia:


Umożliwienie słuchaczom swobodnego poruszania się w obszarze zagadnień personalnych oraz zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie kompleksowej obsługi związanej z zatrudnianiem pracowników jak również z zatrudnianiem osób na innych podstawach prawnych niż stosunek pracy.

 

Adresaci szkolenia:

Kurs rekomendowane jest zwłaszcza dla osób rozpoczynających pracę w obsza(…)

Zobacz na stronie kursu szkolenia więcej informacji – Kurs specjalistów personalnych i działów kadr