Kursy językowe dla pracowników wyjeżdżających do pracy – język niemiecki

Podnieś swoje kwalifikacje wiedzę w temacie szkolenia kursu Kursy językowe dla pracowników wyjeżdżających do pracy – język niemiecki – program spotkania gwarantuje zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie.

nauczanie Językowe,Aktywizacja zawodowa,optymalizacja zatrudnienia ,praca w zespole ,niemiecki,inne (zaplanowane na: termin do ustalenia z organizatorem) Program ramowy obejmuje następujące zagadnienia:
1. Samodiagnoza a ścieżka kariery
2. Różnice kulturowe (wprowadzenie, praktyczne przykłady)
3. Praktyczne umiejętności „Starter” (formułowanie CV w jęz. niem., odpowiedź na ogłoszenie, rozmowy kwalifikacyjne)
4. Praktyczne umiejętności „Step up” (prowadzenie rozmów telefonicznych, kontakty z niemiecko języcznymi klientami, targi)
5. Kultura przedsiębiorstwa/korporacji – różnice między Polską a Niemcami
6. Techniki podnoszące efektywność pracy oraz wskazówki wpływające na atrakcyjność na rynku pracy.
 
Kurs prowadzony jest w trybie przyśpieszonym 8, 16 lub 32 godziny dydaktyczne w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 
Pozwala na oswojenie się z językiem praktycznym.

dokładne informacje na temat prowadzonego szkolenia kursu znajdziesz na stronie Kursy językowe dla pracowników wyjeżdżających do pracy – język niemiecki – informacje na temat ofert szkoleniowych firm szkoleniowych. nauczanie kurs Kursy językowe dla pracowników wyjeżdżających do pracy – język niemiecki zapewnia zdobycie uzyskanie kwalifikacji umiejętności.