Metody redukcji kosztów zakupu. Konstrukcja efektywnej logistyki w przedsiębiorstwie

Podnieś swoje kwalifikacje wiedzę w temacie szkolenia kursu Metody redukcji kosztów zakupu. Konstrukcja efektywnej logistyki w przedsiębiorstwie – program spotkania gwarantuje zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie.

nauczanie Menedżerskie,Logistyka (zaplanowane na: 2012-07-03) Mnóstwo przedsiębiorstw zmaga się z problemami wynikającymi ze wzrostu kosztów wytwarzania oraz potęgującej się konkurencji krajowej i zagranicznej. Ponadto coraz częściej spotykają się z barierą popytu u odbiorców. Dlatego z rosnącą uwagą zaczynają one analizować te obszary, w których w znacznym stopniu mogłyby obniżyć koszty. Praktyka uczy, że duża część kosztów leży po stronie organizacji zakupów oraz jest wytworzona przez decyzje w obszarach okołozakupowych – zapasach, magazynowaniu i transporcie. Dlatego efektywne i skuteczne zarządzanie zakupami jest kluczem do stałego i małoinwazyjnego zredukowania kosztów funkcjonowania firmy.

Poza częścią merytoryczną prowadzoną w formie warsztatów, w trakcie szkolenia wykorzystuje się szereg przypadków symulacyjnych. Zaprezentowane będą praktyczne doświadczenia prelegenta z kierowania i uczestnictwa w kilkudziesięciu projektach z zakresu logistyki zaopatrzenia, produkcji oraz redukcji zapasów.

Więcej szczegółów na stronie www.agamon.biz

dokładne informacje na temat prowadzonego szkolenia kursu znajdziesz na stronie Metody redukcji kosztów zakupu. Konstrukcja efektywnej logistyki w przedsiębiorstwie – informacje na temat ofert szkoleniowych firm szkoleniowych. nauczanie kurs Metody redukcji kosztów zakupu. Konstrukcja efektywnej logistyki w przedsiębiorstwie zapewnia zdobycie uzyskanie kwalifikacji umiejętności.