"Metro": Jak wycisnąć studenta

Cześć uczelni wycofuje się z pobierania nielegalnych opłat za egzaminy poprawkowe i dyplomowe. Jednak inne zatrudniają kosztownych prawników i dalej kasują studentów – donosi "Metro". 

http://www.naukawpolsce.pap.pl