Microsoft Excel dla księgowych

Podnieś swoje kwalifikacje wiedzę w temacie szkolenia kursu Microsoft Excel dla księgowych – program spotkania gwarantuje zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie.

nauczanie Księgowe,Informatyczne IT,aplikacje biurowe,obsługa komputera,rachunkowość,inne (zaplanowane na: 2012-07-05 do 2012-07-06)
Adresaci szkolenia:
nauczanie adresowane jest do pracowników działów księgowych, finansistów oraz pracowników biur rachunkowych.

Korzyści dla uczestnika:
Nabycie umiejętności potrzebnych do tworzenia analiz i zestawień finansowych, szybkiej analizy danych oraz tworzenie baz bezdanowych, tworzenia wykresów w oparciu o posiadane dane, przyspieszenie procesów raportowania oraz zabezpieczenia danych przed dostępem osób trzecich.

Korzyści dla firmy:
Wzrost wydajności pracowników.

Metody szkolenia:
nauczanie zrealizowane zostanie w formie ćwiczeń praktycznych.

Poruszane zagadnienia:

Wprowadzenie i edycja danych
Formatowanie arkusza i danych
Formuły i funkcje obliczeniowe
Excel jako baza danych
Tworzenie wykresów
Drukowanie
Zaawansowane właściwości Excela 

dokładne informacje na temat prowadzonego szkolenia kursu znajdziesz na stronie Microsoft Excel dla księgowych – informacje na temat ofert szkoleniowych firm szkoleniowych. nauczanie kurs Microsoft Excel dla księgowych zapewnia zdobycie uzyskanie kwalifikacji umiejętności.