Motywowanie pracowników

Zaproszenie na nauczanie kurs Motywowanie pracowników – uczestnictwo w danym spotkaniu gwarantuje zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie.

nauczanie Firmowe,Zarządzanie (zaplanowane na: termin do ustalenia z organizatorem) Informacja o szkoleniu
Przedstawione nauczanie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu otwartym z tego zakresu (szkolenia otwarte odbywają się Gdańsku) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: ewa.trafalska@adept.info.pl.

Adresaci szkolenia
nauczanie skierowane jest przede wszystkim do osób zarządzających  zespołem.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest umiejętne motywowanie pracowników, dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby.

Ramowy program szkolenia
1. Czym jest motywacja
2. Czym jest automotywacja
3.  Zasada SMART
4. Piramida Maslowa
5. Informacja zwrotna.
6. Pochwała.
7. Nagrody i kary.
8. Wybrane teorie dotyczące motywacji .

Informacja o prelegencie
nauczanie poprowadzi manager z bogatym doświadczeniem w szeroko rozumianej sprzedaży i zarządzaniu dużymi zespołami. Certyfikowany trener, praktyk programowania neurolingwistycznego, coach. Trener wewnętrzny specjalizujący(…)

Szczegóły na temat prowadzonego szkolenia kursy znajdziesz na stronie Motywowanie pracowników – informacje na temat ofert edukacyjnych firm szkoleniowych. nauczanie kurs Motywowanie pracowników zapewnia najlepsze kwalifikacje umiejętności