Nowa Instrukcja Kancelaryjna i nowe zasady archiwizacji dokumentacji

Zaproszenie na nauczanie kurs Nowa Instrukcja Kancelaryjna i nowe zasady archiwizacji dokumentacji – uczestnictwo w danym spotkaniu gwarantuje zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie.

nauczanie Prawne,Administracja (zaplanowane na: termin do ustalenia z organizatorem) Informacja o szkoleniu
Przedstawione nauczanie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu otwartym z tego zakresu (szkolenia otwarte odbywają się Gdańsku) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: ewa.trafalska@adept.info.pl.

Adresaci szkolenia
nauczanie skierowane jest do pracowników administracji publicznej, chcących zapoznać się szczegółowo z zasadami Nowej Instrukcji Kancelaryjnej oraz z nowymi zasadami archiwizacji dokumentacji.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie się szczegółowo z zasadami Nowej Instrukcji Kancelaryjnej oraz z nowymi zasadami archiwizacji dokumentacji.

Program szkolenia
I. RODZAJE WSPÓŁCZESNEJ DOKUMENTACJI
1. Dokument –„dowód pierwszorzędny”, pojęcie, rodzaje
2. Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie
3. Dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw
II. PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE(…)

Szczegóły na temat prowadzonego szkolenia kursy znajdziesz na stronie Nowa Instrukcja Kancelaryjna i nowe zasady archiwizacji dokumentacji – informacje na temat ofert edukacyjnych firm szkoleniowych. nauczanie kurs Nowa Instrukcja Kancelaryjna i nowe zasady archiwizacji dokumentacji zapewnia najlepsze kwalifikacje umiejętności