Ochrona Danych Osobowych w Edukacji

Podnieś swoje kwalifikacje wiedzę w temacie szkolenia kursu Ochrona Danych Osobowych w Edukacji – program spotkania gwarantuje zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie.

nauczanie Nauczycielskie,Administracja (zaplanowane na: 2012-06-30) PROGRAM SZKOLENIA:

Adresaci szkolenia
Dyrektorzy i inne osoby zainteresowane

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i doświadczeń dotyczących realizacji wymogów ustawy o ochronie danych osobowych w placówce oświatowej, przygotowania niezbędnej dokumentacji (wytyczne GIODO).

Program szkolenia
– Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w placówce oświatowej,
– Specyfika przetwarzania danych osobowych w placówce oświatowej,
– Zadania i obowiązki Administratora Danych Osobowych w placówce oświatowej,
– Przetwarzanie danych kadrowych,
– Przetwarzanie danych uczniów i rodziców,
– Jak skutecznie zabezpieczyć zbiory danych osobowych?
– Ochrona danych osobowych w dzienniku i e-dzienniku szkolnym,
– Naruszenia ustawy: odpowiedzialność dyscyplinarna, finansowa i karna.

dokładne informacje na temat prowadzonego szkolenia kursu znajdziesz na stronie Ochrona Danych Osobowych w Edukacji – informacje na temat ofert szkoleniowych firm szkoleniowych. nauczanie kurs Ochrona Danych Osobowych w Edukacji zapewnia zdobycie uzyskanie kwalifikacji umiejętności.