Opiekunka osób starszych z językiem niemieckim.

Grudzień 9, 2011 No Comments
  • · Zajęcia organizacyjne: poznanie pracy placówki zajmującej się opieką osób

                 starszych, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrona ppoż, ochrona

                 przed zakażeniami, sterylizacja.

  • · Rola i zadania opiekuna osób starszych, formy opieki i pomocy ludziom starszym,

                 sylwetka zawodowa opiekuna.

  • · Anatomia i fizjologia osoby starszej.
  • · Proces starzenia się organizmu człowieka.
  • · Postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej oso(…)

Zobacz na stronie kursu szkolenia więcej informacji – Opiekunka osób starszych z językiem niemieckim.

Szkolenia kursy

Sorry, the comment form is closed at this time.

Czy warto czytać książki?

Czy warto czytać książki? W dzisiejszych czasach, w dobie internetu coraz mnie ludzi czyta książki w formie papierowej. Ja...

Polscy archeolodzy w Kolorado

Badania geofizyczne, specjalistyczną fotogrametryczną dokumentację rysunkową i fotograficzną w obrębie siedmiu stanowisk archeologicznych w kanionach Rock Creek Canyon i...