Pierwsza pomoc przedmedyczna

Szkolenie Medyczne,BHP (zaplanowane na: 2011-05-31) Szanowni Państwo,                                                                                             W związku z uchwaloną już przez Sejm i przyjętą przez Senat ustawą nowelizującą kodeks pracy (art.207 i 209),  każdy pracodawca musi wyznaczyć pracowników odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej,  bądź sam odbyć takie szkolenie.  Nowe przepisy, które dostosowują nasze prawo do ustawodawstwa unijnego obowiązują od dnia 21 lipca 2009 r.    Wychodząc na przeciw zmianom prawa Firma SEKA S.A proponuje  Państwu szkolenia: PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA – szkolenie rozszerzone (zapisy)

Zabezpieczenie poszkodowanych osób przed czynnikami zagrażającymi ich życiu. 
Postępowanie z poszkodowanymi w przypadku zranienia, oparzenia, urazu głowy i kręgosłupa.
Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.
Podstawy reanimacji (masaż zewnętrzny serca, sztuczne oddychanie).
Posługiwanie się podręcznymi środkami technicznymi.

SZKOLENIE ODBEDZIE SIĘ W TERMINIE  31 Maj 2011(…)

http://www.szkolenia24h.pl