Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrozenia

nauczanie Medyczne,BHP (zaplanowane na: 2011-07-19)
Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia
*zapisy*
Cele szkolenia:
Przygotowanie personelu do udzielania pomocy w razie wypadku lub innego nagłego zdarzenia.

Adresaci szkolenia:
nauczanie jest przeznaczone dla pracowników wyznaczonych przez pracodawcę oraz wszystkich osób ,które chcą udzielać pierwszej pomocy.

Korzyści dla uczestnika:
Nabycie wiedzy i umiejętności niesienia pomocy poszkodowanym w nagłych sytuacjach zagrożenia dla życia i zdrowia.

Korzyści dla firmy:
Uczestnik nabywa umiejętność udzielania pomocy poszkodowanemu oraz sprawnej organizacji akcji ratowniczej.

Metody szkolenia:
nauczanie jest zorganizowane w formie wykładu, pokazu, ćwiczeń.

Poruszane zagadnienia:

zabezpieczenie poszkodowanego przed czynnikami zagrażającymi jego życiu;
postępowanie w przypadku zranienia, oparzenia, urazu głowy, kręgosłupa, utraty przytomności, na wypadek zatrucia substancjami chemicznymi, porażenia prądem;
podstawy reanimacji (resuscytacji): zewnętrzny masaż serca, sztuczne oddychanie(…)

Szczegóły na temat prowadzonego szkolenia kursy znajdziesz na stronie Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrozenia – informacje na temat ofert edukacyjnych firm szkoleniowych.