PIP w zakładzie pracy – przygotowanie się do kontroli

Podnieś swoje kwalifikacje wiedzę w temacie szkolenia kursu PIP w zakładzie pracy – przygotowanie się do kontroli – program spotkania gwarantuje zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie.

nauczanie Dział Personalny HR,Zarządzanie,kadry i płace,HR,kierownicze (zaplanowane na: 2012-07-26)
Adresaci szkolenia:
nauczanie rekomendowane jest zwłaszcza dla pracodawców, managerów, pracowników działów kadr, jak również członków związków zawodowych i rad pracowniczych.  

Korzyści dla uczestnika:

 zapoznanie uczestników z uprawnieniami Państwowej Inspekcji Pracy.
 przedstawienie obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników, zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy.
 zdobycie podstawowych umiejętności dotyczących procedury odwoławczej.

Korzyści dla firmy:

Poznanie uregulowań prawnych
Zdobycie wiedzy z zakresu procedur kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy

Metody szkolenia:

 wykład
 prezentacja
 ćwiczenia

dokładne informacje na temat prowadzonego szkolenia kursu znajdziesz na stronie PIP w zakładzie pracy – przygotowanie się do kontroli – informacje na temat ofert szkoleniowych firm szkoleniowych. nauczanie kurs PIP w zakładzie pracy – przygotowanie się do kontroli zapewnia zdobycie uzyskanie kwalifikacji umiejętności.