Podatek akcyzowy – procedura zawieszenia poboru akcyzy

nauczanie Logistyka (zaplanowane na: 2011-06-22) Cele: Zapoznanie uczestników z zagadnieniem obrotu wyrobami akcyzowymi w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.
Program szkolenia:           
1. Regulacje prawne w zakresie podatku akcyzowego:

akty prawne regulujące podatek na poziomie Unii Europejskiej

akty prawne regulujące podatek akcyzowy na poziomie krajowym:    
przedmiot opodatkowania,
podmiot opodatkowania – właściwość organów,
moment powstania obowiązku podatkowego,
podstawa opodatkowania,
zasady konstrukcji stawek podatkowych.

2.         Ogólna charakterystyka elementów podatku w akcyzie:
 
3.      Procedura zawieszenia poboru akcyzy

istota procedury i momenty jej zakończenia oraz wpływ na obowiązki podatnika,
podmioty uprawnione do korzystania z procedury zawieszenia poboru akcyzy:

– prowadzący skład podatkowy,
– zarejestrowany odbiorca,
– zarejestrowany wysyłający,
– uprawniony do wyprowadzania ze składu,

wyroby podlegające obowiązkowi produkcji w składzie podatkowym
wyłączenia z obowiązku produkcji wyrobów w składzie(…)

Szczegóły na temat prowadzonego szkolenia kursy znajdziesz na stronie Podatek akcyzowy – procedura zawieszenia poboru akcyzy – informacje na temat ofert edukacyjnych firm szkoleniowych.