Postępowanie w sprawach z zakresu transportu drogowego – wybrane zagadnienia i kwestie sporne

nauczanie Prawne,Logistyka (zaplanowane na: 2011-06-16) Cele:
Zdobycie nowych i poszerzenie posiadanych wiadomości z zakresu kontroli transportu drogowego.
Uczestnik szkolenia:

zna przepisy dotyczące kontroli transportu drogowego,
posiada wiedzę o specyfice postępowania w sprawie kontroli transportu drogowego,

zna aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych z zakresu transportu drogowego

Program szkolenia:
1.    Akty prawne regulujące problematykę postępowania z zakresu transportu drogowego oraz hierarchia ich stosowania
–          Kodeks postępowania administracyjnego
–          Ustawa o Służbie Celnej
–          Ustawa o Transporcie Drogowym
–          Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym
–          Ustawa o Drogach Publicznych
2. Postępowanie w sprawie nakładania kar pieniężnych z tytułu naruszenia przepisów o transporcie drogowym
–            problematyka wszczęcia postępowania Sporne poglądy judykatury w zakresie wszczęcia postępowania
–                        definicja „strony postępowania” na gruncie ustawy o transporcie drogowym
-(…)

Szczegóły na temat prowadzonego szkolenia kursy znajdziesz na stronie Postępowanie w sprawach z zakresu transportu drogowego – wybrane zagadnienia i kwestie sporne – informacje na temat ofert edukacyjnych firm szkoleniowych.