Prawo Zamówień Publicznych w praktyce Urzędów Pracy – Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udz

Szczegółowej informacje na temat odbywajacego sie kursu na stronie Prawo Zamówień Publicznych w praktyce Urzędów Pracy – Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udz – uczestnicy tego szkolenia kursu Prawo Zamówień Publicznych w praktyce Urzędów Pracy – Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udz mogą liczyć na zdobycie cennej wiedzy w temacie.

Prawo Zamówień Publicznych w praktyce Urzędów Pracy – Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – warsztaty praktyczne.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Termin Szkolenia

29-30 marca 2012r. Warszawa


Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników Urzędów Pracy, którzy podczas wykonywania codziennych obowiązków zobowiązani są do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Zajęcia mają charakter zajęć praktycznych opartych na rzeczywistych p(…)

Zobacz na stronie kursu szkolenia więcej informacji – Prawo Zamówień Publicznych w praktyce Urzędów Pracy – Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udz – koniecznie zapoznaj się ze szczegółami danego kursu.