Profesjonalny pracownik biurowy z językiem angielskim biznesowym i obsługą komputera

nauczanie Językowe,Biurowe,obsługa komputera ,angielski (zaplanowane na: 2012-01-14 do 2012-02-26)
Kurs adresowany jest do osób pragnących podjąć pracę na stanowiskach biurowych w firmach krajowych i międzynarodowych, wymagających obsługi komputera i znajomości języka angielskiego biznesowego.

Program
Organizacja pracy biura: 16 h

Schemat organizacyjny, zadania sekretariatu
Organizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie korespondencji
Klasyfikacja dokumentów i systemy przechowywania akt
Korespondencja biurowa
Redagowanie pism i listów

Obsługa komputera: 16 h

Microsoft Word 2007
Excel 2007
MS PowerPoint

Komunikacja interpersonalna w firmie: 4 h

Rola pierwszego kontaktu, znaczenie mowy ciała
Efektywna komunikacja
Elementy pozytywnej autoprezentacji
Podstawowe techniki asertywności

Profesjonalna obsługa klienta i gościa firmy: 4 h

Etapy profesjonalnej obsługi klienta
Typy trudnych klientów i sposoby radzenia sobie z nimi
Sztuka skutecznego komunikowania się przez telefon

Język angielski od podstaw z elementami angielskiego biznesowego: 20h

Szczegóły na temat prowadzonego szkolenia kursy znajdziesz na stronie Profesjonalny pracownik biurowy z językiem angielskim biznesowym i obsługą komputera – informacje na temat ofert edukacyjnych firm szkoleniowych.